Zapisy na bieg poprzez system DATASPORT od 25-12-2017 !!! Biegniemy 8 KWIETNIA 2018 - NIEDZIELA !!!

O projekcie

Bieg „Bitwy pod Legnicą 1241 – półmaraton”

Projekt: Bieg “Bitwy Pod Legnicą 1241 - Półmaraton”

 

Cel ogólny: realizacja zadań statutowych stowarzyszenia ZAWISZA

 

Cele szczegółowe:

 • organizacja biegu ulicznego,
 • uczczenie pamięci Bitwy pod Legnicą 1241,
 • popularyzacja biegania amatorskiego jako profilaktyki chorób cywilizacyjnych,
 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców Legnicy i okolic,
 • promocja Legnicy i Regionu w środowisku biegaczy amatorów w kraju i sąsiadujących rejonach Czech i Niemiec,
 • wspieranie zaangażowanej postawy młodych ludzi w organizację projektu.

 

Liczba osób objętych projektem: 800 osób, w tym około 700 biegaczy, 80 wolontariuszy, 20 pracowników z zaangażowanych w realizację gmin, poza tym nieznana liczba kibiców.

 

Planowane efekty dla pożytku publicznego:

 1. stworzenie nowej, dużej imprezy sportowej o charakterze amatorskim, promującej zdrową aktywność ruchową,
 2. upamiętnienie wśród mieszkańców, kibiców oraz uczestników biegu ważnego wydarzenia historycznego w dziejach Polski: bitwy pod Legnicą z 1241,
 3. nabycie kompetencji organizacyjnych wśród wolontariuszy – włączenie ich do przedsięwzięcia publicznego o dużej skali,
 4. postrzeganie Legnicy jako miasta przyjaznego masowej aktywności ruchowej,
 5. zwrócenie uwagi na potrzebę uwzględniania aktywności ruchowej w planowaniu przestrzennym: budowa ścieżek rowerowych, chodników łączących w bezpieczny sposób mieszkańców z okolicami.

Opis projektu : Bieg “Bitwy Pod Legnicą 1241 -Półmaraton”

Wśród mieszkańców Legnicy, podobnie jak w całym kraju, rośnie z roku na rok zainteresowanie bieganiem jako najprostszym sposobem poprawy kondycji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W biegach masowych startuje co rok większa liczba uczestników. W Legnicy bieg o długości półmaratonu odbywa się jesienią na terenie Parku Miejskiego - na tej trasie osiągnął on już pułap frekwencyjny - ok. 800 osób.

Chcemy jako przedstawiciel środowisk biegowych zorganizować bieg uliczny w dniu 10 kwietnia 2016 dla upamiętnienia rocznicy Bitwy pod Legnicą (09.04.1241). W organizację biegu włączone są formalne i nieformalne grupy biegaczy z Legnicy i okolic. Termin kwietniowy wypełnia pewną lukę w kalendarzu podobnych imprez na terenie Dolnego Śląska, stąd możemy liczyć na sukces frekwencyjny już przy pierwszej edycji biegu. Będzie nim udział około 1000 biegaczy. Bieg rozpocznie się spod Zamku Piastowskiego z udziałem oprawy rycerskiej, po czym wyruszy na trasę prawdopodobnego przemarszu wojsk polskich w kierunku Koskowic, głównymi ulicami miasta. Zakończenie biegu będzie w Legnickim Polu - miejscu upamiętnionym Muzeum Bitwy. Bieg odbędzie się zgodnie ze standardami tego typu imprez: elektroniczny pomiar czasu, nagrody dla zwycięzców, pakiety startowe dla każdego uczestnika, zabezpieczenie medyczne i wstrzymany ruch kołowy na trasie.

 

 

Projekt medalu wręczanego zawodnikom po ukończeniu biegu

Pieczęć heraldyczna Henryka Pobożnego, która będzie jedną ze stron medalu.

 

 

Partnerzy i sponsorzy akcji:
                           
   Strona stworzona przez www.omega-lubin.com
Download Joomla Templates